VN veroordeelt terroristische aanslag in Kaboel, Afghanistan

VN veroordeelt terroristische aanslag in Kaboel, Afghanistan

23 juli 2016 – De Verenigde Naties hebben de zelfmoordaanslag tijdens een vreedzame demonstratie in de Afghaanse hoofdstad Kaboel sterk veroordeeld. Bij de aanslag, die werd opgeëist door de terreurgroep de Islamitische Staat (ISIS), kwamen zeker 80 mensen om het leven en raakten meer dan 230 anderen gewond. De secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, sprak van een “verachtelijke misdaad” gericht op onschuldige burgers die slechts hun fundamentele mensenrechten beoefenden.

De demonstratie

De slachtoffers van de aanslag waren grotendeels Hazara’s, een etnische minderheid in Afghanistan. Zij demonstreerden in west-Kaboel om de aandacht te vestigen op het gebrek aan energievoorzieningen in hun regio en eisen dat een geplande route van hoogspanningsmasten wordt omgelegd via de provincies Bamian en Wardak, waar veel Hazara’s wonen, zodat zij toegang krijgen tot elektriciteit. Volgens het Afghaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken wisten drie zelfmoordterroristen zich te mengen in de menigte. Één van hen wist een bomgordel te laten ontploffen, terwijl de tweede hierin faalde en vluchtte en een derde werd doodgeschoten door politie. Kort hierna werd de aanslag opgeëist door een Pakistaans-Afghaanse tak van ISIS, wat leidde tot vermoedens dat de terroristische organisatie aan het oprukken is vanuit de regio’s in oost-Afghanistan vanwaar zij normaal gesproken opereert.

De reactie van de VN

Een VN-verklaring liet niet lang op zich wachten. Secretaris-generaal Ban Ki-moon veroordeelde de aanslag in sterke bewoordingen, benadrukte zijn solidariteit met de Afghaanse bevolking en regering en riep op om de verantwoordelijken zo snel mogelijk voor het gerecht te brengen. Ook benadrukte hij dat deze aanslag zo gruwelijk was omdat hij werd gepleegd tijdens een vreedzame demonstratie. Tadamichi Yamamoto, het hoofd van het VN-orgaan dat verantwoordelijkheid draagt voor de missie in Afghanistan, verklaarde dat een dergelijke aanslag op een grote groep burgers gelijk staat aan een oorlogsmisdaad en dat het een poging was om opnieuw angst te zaaien onder de Afghaanse burgers en hen te onderdrukken.

Geschokt, verdrietig en boos

Ook de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, Mogens Lykketoft, refereerde in zijn verklaring aan de recente Afghaanse geschiedenis en de burgeroorlog en het extremisme die het hedendaagse leven in het centraal-Aziatische land tot op de dag van vandaag markeren. Lykketoft gaf aan “geschokt, verdrietig en boos” te zijn over de terroristische aanslag. De VN-Veiligheidsraad op zijn beurt sprak in zijn statement de zorg uit dat terroristische groepen als ISIS een steeds grotere bedreiging vormen voor de Afghaanse bevolking, lokale ordehandhavers en de internationale aanwezigheid in het land. Maar, gaf de raad aan, “deze daden moeten niet gekoppeld worden aan wat voor religie, nationaliteit of etnische groep dan ook”. Ook verklaarde de raad dat niet alleen de plegers maar ook de organisatoren en sponsors van dit soort terroristische daden voor het gerecht moeten worden gebracht en dat geen enkele aanslag het proces naar vrede en democratie in Afghanistan zou stoppen.