Verenigde Naties: stijging in matchfixing komt door online gokken

Verenigde Naties: stijging in matchfixing komt door online gokken

15 april 2015 – Matchfixing of wedstrijdvervalsing is een steeds groter wordend probleem en er gaat steeds meer geld in om. Dit kwam naar voren tijdens een VN-conferentie die vandaag werd gehouden in Doha, Qatar. De conferentie besteedde met name aandacht aan de rol van online gokken en de georganiseerde misdaad in matchfixing. Aan het eind presenteerden de VN en haar partner, het International Centre for Sports Security (ICSS), een set maatregelen om matchfixing harder aan te kunnen pakken.

Drie biljoen dollar

Volgens een schatting van het VN-bureau voor Drugs en Criminaliteit (UNODC) gaat er zo’n 3 biljoen dollar om in de markt voor sportweddenschappen, waarvan de overgrote meerderheid gegenereerd wordt door illegale praktijken. Één van deze illegale praktijken, wedstrijdvervalsing (in dit stuk goed omschreven: Bron Legaalonlinecasino.nl), is volgens de VN in opkomst: de laatste jaren zijn er steeds meer sporters, trainers of scheidsrechters die zich laten omkopen om een wedstrijd te verliezen of vals te spelen. Vaak zijn hier grote sommen geld mee gemoeid en is de georganiseerde misdaad erbij betrokken. Een bekend geval van matchfixing uit de lage landen is de zaak-Ye uit 2005, waarbij de zakenman Zheyun Ye verschillende Belgische voetballers en trainers had omgekocht, waarna hij astronomische bedragen verdiende door op hun wedstrijden te wedden. Ye was verbonden aan de Chinese maffia, die door middel van de omkoping een ijzeren grip kreeg op het Belgische voetbal.

Enorme transnationale handel”

Het UNODC gaf vandaag tijdens de conferentie aan dat matchfixing een enorme transnationale handel aan het worden is, waarin China op kop loopt. Patrick Jay, een Engelse gokdeskundige, verklaarde dat het Aziatische land het “epicentrum van het probleem” is en dat op sommige voetbalwedstrijden weddenschappen van maar liefst een miljard euro worden afgesloten. De oorzaak van de forse stijging in het aantal gevallen van matchfixing ligt volgens de Verenigde Naties deels bij het fenomeen van online gokken. Door de opkomst van online gokken, redeneert het UNODC, hebben steeds meer mensen overal ter wereld een direct economisch belang bij sportwedstrijden. Onder de online gokkers zouden dan ook steeds meer mensen zijn met voldoende financiële middelen om de stap te zetten tot omkoping.

Maatregelen

UNODC-topman Yury Fedotov zei tijdens de conferentie dat matchfixing een zaak van “publiek vertrouwen” was en dat het van groot belang is dat omkoping en andere vormen van fraude worden bestreden om zo de sport ook sportief te kunnen houden. De Verenigde Naties gaven dan ook aan dat zij maatregelen zullen nemen om matchfixing zoveel mogelijk in te perken. De focus hierbij zal voornamelijk liggen op het specifieker maken van wetgeving rondom gokken en het effectiever onderzoeken van mogelijke fraudezaken. Concreet betekent dit dat veiligheidsdiensten en ordehandhavers gemakkelijker data moeten kunnen delen over mogelijke matchfixing, dat klokkenluiders beter beschermd moeten worden en dat het makkelijker moet worden om de bezittingen van betrokkenen bij matchfixing in beslag te nemen. De VN zal deze maatregelen verder gaan uitwerken in samenwerking met haar partner ICSS, het International Centre for Sports Security. Een adviseur van het ICSS gaf echter via een terloopse opmerking aan dat de strijd tegen matchfixing niet zou moeten beginnen bij het opsporen en straffen van de ‘grote vissen’, maar dat eerder in het proces ook een bewustwordingtaak ligt. “Het is erg ongemakkelijk dat gokbedrijven steeds meer voetbalteams sponsoren; op die manier wordt er een verkeerde boodschap naar buiten gebracht.”